Trang chủ / Thông tin
I. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TOCA

Đăng ký bằng cách nhập thông tin cá nhân/email

Bước 1 - Vào để mở tài khoản TOCA
1.png
Bước 2 - Điền đầy đủ thông tin của bạn vào từng mục, sau đó nhấn Đăng ký
*thông tin Số điện thoại và Căn cước Công dân/Chứng minh Nhân Dân Toca Store sẽ dùng để thông quan khi hàng về đến 2.png
Bước 3 - Sau khi nhấn đăng ký, một cửa sổ yêu cầu xác thực email sẽ hiện lên, Vui lòng xác thực email bạn để có thể đăng nhập vào tài khoản Toca Store
3.png

Đăng ký bằng Facebook hoặc Google

Bước 1 - Chọn Đăng nhập với Google hoặc Facebook như hình dưới
4.png
Bước 2 - Đăng nhập vào tài khoản Facebook hoặc Google của bạn
Bước 3 - Sau khi đăng nhập với Facebook hoặc Google , vui lòng cập nhật số điện thoại thực của mình và nhấn tiếp tục
*thông tin Số điện thoại và Căn cước Công dân/Chứng minh Nhân Dân Toca Store sẽ dùng để thông quan khi hàng về đến 5.png
Bước 4 - Sau khi nhấn đăng ký, một cửa sổ yêu cầu xác thực email sẽ hiện lên, Vui lòng xác thực email bạn để có thể đăng nhập vào tài khoản Toca Store
3.png
II. ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN TOCA

Bạn có thể dùng tài khoản/mật khẩu vừa đăng ký ở trên hoặc dùng tài khoản Facebook & Google để đăng nhập nhé.

6.png
III. QUÊN MẬT KHẨU
Bước 1 - Chọn
7.png
Bước 2 - Nhập email mà bạn đã đăng ký với Toca Store
Bước 3 - Kiểm tra email của bạn và đăng nhập lại bằng mật khẩu mới mà Toca Store đã gửi bạn
Bước 4 - Vào mục Thông tin tài khoản để đổi lại mật khẩu
8.png
Bước 5 - Điền mật khẩu Toca Store đã cung cấp qua email ở mục “Mật khẩu cũ” sau đó điền mật khẩu mới của bạn, Sau đó chọn Đổi mật khẩu là bạn đã thành công đổi lại mật khẩu mới
9.png
III. THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Cập nhật thông tin tài khoản

Bước 1 - Đăng nhập vào Toca và chọn Thông tin tài khoản
10.png
Bước 2 - Điền thông tin số Căn cước Công Dân/Chứng minh Nhân Dân và Số điện thoại mới của bạn và nhấn Lưu cập nhật
11.png
IV. ĐỊA CHỈ NHẬN HÀNG

Thay đổi địa chỉ nhận hàng

Bước 1 - Đăng nhập vào Toca và chọn Thông tin tài khoản
10.png
Bước 2 - Chọn mục Quản lý địa chỉ và chọn Chỉnh sửa
12.png
Bước 3 - Thay đổi thông tin người nhận hàng và địa chỉ sau đó nhấn Xong
13.png

Thêm địa chỉ nhận hàng

Bước 1 - Đăng nhập vào Toca và chọn Thông tin tài khoản
10.png
Bước 2 - Chọn mục Quản lý địa chỉ và chọn Thêm địa chỉ mới
14.png
Bước 3 - Nhập thông tin người nhận hàng và địa chỉ sau đó nhấn Xong
15.png