Trang chủ / Thông tin
Giải quyết khiếu nại

Toca.store có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người mua liên quan đến giao dịch tại website Toca.store

Khi phát sinh vấn đề, người mua gửi khiếu nại theo thông tin sau:

Email: info@toca.store – Hotline: 1800 545480

Mọi thắc mắc – khiếu nại của khách hàng sẽ được ghi nhận, chậm nhất trong vòng 48h, Toca.store sẽ liên hệ để giải quyết khiếu nại cho khách hàng.

Toca.store tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của phát luật về bảo vệ quyền lợi của người mua (người tiêu dùng). Vì vậy, đề nghị các thành viên sử dụng dịch vụ Toca.store liên hệ hỗ trợ khi cần thiết.

Các bên bao gồm Toca.store và khách hàng sẽ phải có vai trò, trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Vấn đề sẽ được tiến hành giải quyết theo phương thức thỏa thuận. Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch thì một trong 2 bên người mua và nhà cung cấp sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là đối với khách hàng.