Trang chủ / Sản phẩm bán chạy / Unihertz Jelly Pro, The World's Smallest 4G Smartphone, Android 7.0 Nougat With 2 GB RAM & 16 GB ROM, Unlocked Version, skyblue
  • Unihertz Jelly Pro, The World's Smallest 4G Smartphone, Android 7.0 Nougat With 2 GB RAM & 16 GB ROM, Unlocked Version, skyblue
  • Unihertz Jelly Pro, The World's Smallest 4G Smartphone, Android 7.0 Nougat With 2 GB RAM & 16 GB ROM, Unlocked Version, skyblue
  • Unihertz Jelly Pro, The World's Smallest 4G Smartphone, Android 7.0 Nougat With 2 GB RAM & 16 GB ROM, Unlocked Version, skyblue
  • Unihertz Jelly Pro, The World's Smallest 4G Smartphone, Android 7.0 Nougat With 2 GB RAM & 16 GB ROM, Unlocked Version, skyblue
  • Unihertz Jelly Pro, The World's Smallest 4G Smartphone, Android 7.0 Nougat With 2 GB RAM & 16 GB ROM, Unlocked Version, skyblue
  • Unihertz Jelly Pro, The World's Smallest 4G Smartphone, Android 7.0 Nougat With 2 GB RAM & 16 GB ROM, Unlocked Version, skyblue
  • Unihertz Jelly Pro, The World's Smallest 4G Smartphone, Android 7.0 Nougat With 2 GB RAM & 16 GB ROM, Unlocked Version, skyblue
Unihertz Jelly Pro, The World's Smallest 4G Smartphone, Android 7.0 Nougat With 2 GB RAM & 16 GB ROM, Unlocked Version, skyblue
(1,811)

The world's smallest 4G smartphone.

2.45-inch smartphone.

Smallest 4G smartphone in the world.

Unihertz

Jelly


3,560,000 đ
Giá trọn gói bao gồm phí vận chuyển về Việt Nam